App bureau

Marketing

Der findes mange forskellige måder af markedsføre sig selv online. Man kan blandt andet vælge mellem en lang række forskellige annoncer, som inkludere, men ikke begrænses til, tekst, billeder og video. De mange muligheder i denne stadig rimelig nyudforsket verden giver virksomheder mulighed for at være kreative, således en markedsføring bliver unik.

E-handel, eller ecommerce, refererer til køb og salg af varer og tjenester over internettet. Det er en betydningsfuld del af internettets anvendelse og har haft en enorm indflydelse på måden, forbrugere og virksomheder handler på.